Furaha Seed Academy

Päätukikohteemme on Yalan kaupungissa sijaitsevan Rianna´s Furaha aidsorpokodin yhteyteen perustettu koulu, Furaha Seed Academy (FSA). Koulu aloitti toimintansa vuoden 2009 tammikuussa ja mahdollistaa laadukkaan koulutuksen orpokodin lasten lisäksi myös muille Yalan kaupungin lapsille.

Koulun sen perustamisvuonna aloittaneet oppilaat valmistuivat vuoden 2016 lopussa ja jatkoivat kaikki hyväksyttyinä kansallisen testin jälkeen ylemmälle asteelle. Seuraavat lukuvuodet ovat seuranneet heitä.

Seed ry:n tuella on ollut mahdollista rakentaa ja remontoida luokkahuoneita ja hankkia opettamiseen ja oppimiseen tarvittavat välineet. Lähettämämme varat ovat myös mahdollistaneet opettajien palkkauksen tukemisen. Kestävän kehityksen kannalta näemme tärkeäksi, että opettajien palkkaus ja palkan maksu tapahtuu paikallisten, projektin omistajien toimesta ja pidemmällä tähtäimellä kokonaan koulun keräämistä tuloista.

Suomen Ulkoministerö on myöntänyt projektillemme kahdesti hanketuen, joka on mahdollistanut Furaha Seed Academy:n hallituksen kouluttamisen ja projektin kehittämisen.

Koulun yhteyteen on rakentumassa klinikka terveydenhoitoa edistämään. Kirjastosali ja it-luokka ovat viimeistelyä ja kalustamista vaille valmiit. Niiden toiminnan kautta mahdollistuu tiedon saanti koulun oppilaille ja palveluja voidaan tarjota myös Yalan asukkaille sekä läheisen yliopiston opiskelijoille.

Furaha Seed Academyn kirjasto

– Oppimisen ja osaamisen keskus!

Yalan koulun yhteyteen on rakentumassa kirjasto. Projekti edistyy sen osalta vauhdikkaasti ja on jo loppusoralla. Pienimuotoista kirjastotoimintaa on harjoitettu jo kesästä 2017 asti. 

Kirjastoon on saatu lahjoituksena Kenian uuden opetussuunnitelman mukaiset oppikirjat. Lahjoittajana toimi Vantaan Rotaryt.

Kenafin lastenkoti

Kenafin lastenkoti sijaitsee noin 70km Nairobista koilliseen. Tarkempi paikka on Muranga, Kambiti. Kävimme paikalla ensimmäisen kerran vuonna 2009. Tuolloin Jane Wanjiku Kamau oli majoittanut kotiinsa yhdeksän orpoa lasta aloittaen lastenkodin toiminnan. Olosuhteet olivat surkeat. Vaatteista, lääkkeistä, ruuasta ja puhtaasta vedestä oli pula. Jane pystyi tarjoamaan välttämättömimmän, eli suojan ja asuinpaikan kodittomille lapsille.
Meillä on ollut ilo palata Murangaan kerta toisensa jälkeen ja nähdä apumme vaikutus lastenkotiin. Tarmokkuudella, periksi antamattomuudella ja säännöllisellä kannatuksella on saatu paljon aikaan. Jane ei ole säästellyt itseään edistäessään kodin toimintaa ja sen myötä lasten hyvinvointia. Kaikki kodin lapset saavat avustuksellamme päivittäisen ravinnon, vaatteet ja koulutuksen. Tuellamme kohteeseen on rakennettu lisärakennuksia asumista helpottamaan, hankittu vesitankkeja, porsaita, kanoja, rakennettu allas kasteluvedelle ja hankittu pumppu veden nostamiseksi tontin alapuolella olevasta joesta. Kodin isoimmat tytöt ja pojat, jotka ovat secondary school iässä, saavat tuellamme koulutuksen ylemmällä asteella. Yksi heistä, Beth on jo valmistunut Nairobin poliisiopistosta. Poliisin ammatti oli hänen unelmansa!

Vammaishoidollinen tuki

Kehitämme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa paikallisten vammaisten hoitoa. Tähtäämme vastuuhenkilöiden kouluttamiseen, ruokaturvan mahdollistamiseen ja jokapäiväisen elämän toimintojen helpottamiseen.

Mama Terttu Junior School

Uyoma sijaitsee Victoria -järven rantamilla Homa Bayn kaupungin vastarannalla. Kylässä avattiin huhtikuun 2018 lopulla Seed ry:n uusi avustuskohde Mama Terttu Junior School. Koulun perustaja Mary ja Ben Ochieng ovat Seed ry:n pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ja toimivat molemmat Yalan FSA -koulun hallituksessa, Mary Ocieng sen puheenjohtajana. Heillä molemmilla on takanaan työvuoden koulutuksen parissa ja he edustavat alansa kokeneinta kärkeä.

Koulu tarjoaa palvelujaan kylän nuoremmille lapsille, Kenian uudesta opetussuunnitelmasta pudotetuille 3-vuotiaiden ryhmälle ja sitä vanhemmille alakoulun oppilaille.

Uyoman alue on vähävaraista. Pääasiallinen toimeentulo tulee pienimuotoisesta maanviljelyksestä ja kalastuksesta. Alueen kuivuuden tähden sadot ovat olemattomia ja Victoria -järveen istutettu vesihyasintti puolestaan vaikeuttaa kalastusta. Epäedulliset elinolosuhteet heijastuvat nuoriin perheisiin. MTJS tarjoama valmennus vanhemmille ja terveydenhuolto ja koulutus lapsille tulevat suureen tarpeeseen. 

”Child Friendly School”

Molemmat tukemamme koulut, Yalan Furaha Seed Academy ja Uyoman Mama Terttu Junior School ovat nimetty nimikkeellä ”Child Friendly School”. Tämä tarkoittaa, että koulujen johto kiinnittää erityistä huomiota lasten kohteluun, hyvinvointiin, työskentelyolosuhteisiin ja niiden kehittämiseen. Uskomme parempien tulosten syntymiseen kannustavan opettamisen kautta.

Tulevaisuuden unelmia!

Kibera

Olemme tehneet periaatepäätöksen olla mukana kehittämässä koulutusta Nairobin slummialueella, Kiberassa tai vastaavassa. (Kibera on vain yksi osa Nairobin slummialueista, jotka jakaantuvat sisäisiin alueisiin esim. eri heimojen kesken). Haemme omaa tapaamme toimia siellä tai sopivaa yhteistyökumppania.

Kilungu

Yhteistyökumppanimme Isaac Musembi tutkailee mahdollisuutta koulun perustamiseen, Kamba -heimon alueelle Kilunguun, omalle synnyinpaikalleen.

Opettajien koulutus

Kouluttamalla opettajia näemme mahdollisuutemme vaikuttaa useamman lapsen tulevaisuuteen. Laajemmassa mittakaavassa vaikuttaminen opetuskulttuurin muutokseen opettajien koulutuksen kautta avaisi huikeita mahdollisuuksia Kenian koulumailmassa.