Koulutus – Avain parempaan tulevaisuuteen!

”Education  is the most powerful weapon which you can use to change the World.”

– Nelson Mandela

Seed ry:n menestystarinoita

Beth

Beth oli yksi Murangan Kenafin lastenkodin kymmenestä lapsesta Seed ry:n alottaessa kodin toiminnan tukemisen. Ensivierailuun sisältyi käynti lähikoulussa jossa Beth opiskeli.

Kysellessämme lasten tulevaisuuden ajatuksia Beth ilmoitti haluavansa tulla poliisiksi. Yhdistyksemme lähettämän koulutusavustuksen myötä hän sai suoritettua peruskoulutuksen. Päämäärätietoisena tyttönä vieläpä erinomaisin arvosanoin ja osallistui sen jälkeen poliisikoulun pääsykokeisiin sijoittuen tuhansista hakijoista ja sadoista hyväksytyistä kymmenen parhaan joukkoon. Nykyään Beth on poliisin virassa.

Sellah

Sellah on yhdistyksemme ensimmäinen yksittäinen opiskelija jota olemme tukeneet. Olimme juuri aloittamassa yhdistyksen toimintaa Sellahin tultua tietoisuuteemme yhteistyökumppaneidemme kautta. Sellah, 16v, oli jäänyt orvoksi muutama kuukausi aiemmin ja oli ilman taloudellista tukijaa ja kouluttajaa. Vaarana oli myös hänen joutuminen edesmenneen äitinsä miesystävän kolmanneksi vaimoksi.

Päätimme yhdistyksenä ottaa vastuun Sellahin koulutuksesta ja elämän tarpeista. Järjestimme yhteistyökumppaneidemme avustuksella hänelle mahdollisuuden käydä ylemmän asteen opinnot sisäoppilaitoksessa ja sen jälkeen Masenon yliopistossa, jossa hän luki opettajaksi pääaineinaan kirjallisuus ja englannin kieli.

Vivian

Vivian sai tukea opiskeluihinsa ylemmällä asteella Seed ry:n kautta. Vivianin äiti, joka oli yksinhuoltaja, toimi avustavana työntekijänä koulussa. Pieni palkka ei riittänyt koulumaksujen suorittamiseen. Nyt Vivian on saanut opintonsa suoritettua ja päässyt kiinnin omaehtoiseen elämään.

Fidel

Fidel on yksi Yalan Riannas Furaha orpokodin lapsista. Hän tuli orpokotiin sen perustamisvuonna 2005. Hänellä on ollut koko ajan suomalaiset kummivanhemmat. Heidän tuellaan hän on voinut suorittaa alemman ja ylemmän asteen koulutuksen. Seed ry:n avustuksella Fidel käy Kakamegan yliopistoa, sen kolmatta vuosikurssia. Opiskelut johtavat rakennusalan yliopistollisen tutkinnon suorittamiseen.

Hellen

Hellen opiskeli ammatillisessa koulutuslaitoksessa ”Kampaaja” -kurssilla. Hän on yksi Kenafin lastenkodin lapsista. Kurssi päättyi kesällä 2018. Lisäopiskelut jatkuivat vuoden 2019 alusta. Hellenin haaveena on oman salongin perustaminen.

Elisabeth

Elisabethin kiinnostus kohdistui vaatetusalalle. Myös Elisabeth on Murangan Kenafin lastenkodin lapsia. Vaatetusalan opinnot ovat nykyään takanapäin ja Elisabeth työskentelee Nairobissa unelma-ammatissaan.