SEED ry:n historia 

Seed ry perustettiin vuonna 2007 ajatuksena luoda paremmat koulutusmahdollisuudet kenialaisen Riannas Furaha orpokodin lapsille. Orpokoti oli perustettu Yalaan, Länsi-Keniaan, vuonna 2005. Perustajina olivat kenialaiset Eunice ja James Aweyo, jotka halusivat auttaa ja huolehtia asuinalueensa orpolapsista. Kenian läntinen alue on yksi pahimmista aidsin vaivaamista alueista ja Riannas Furaha lastenkodin lasten joko molemmat tai toinen vanhempi oli menehtynyt tautiin.

Avustustoiminnan mahdollistamiseksi perustettiin Seed ry. Nimi muodostuu englanninkielisistä sanoista Sustainable Education and Equality in Developement, suomeksi käännettynä ”Kestävää koulutusta ja tasa-arvoista kehitystä”.

Yhdessä tulevan koulun, Furaha Seed Academyn, hallituksen kanssa visioimme projektin alkua ja kokonaisuutta. Lastenkodin tontilla oli vanha, tosin huonokuntoinen rakennus, jossa toimi jo esikoulu. Tilat olivat hyvin rajalliset, mutta rakennukseen pystyttiin sijoittamaan ensimmäinen koululuokka ja erottamaan yksi huone rakennuksen toisesta päästä rakentamista varten. Päätimme siis ryhtyä hullunrohkeaan toimeen, koulun rakentamiseen.

Toiminnan aloittamiseksi Seed ry:n hallituksen jokainen jäsen lupautui sopivaksi katsomallaan summalla henkilökohtaiseksi tukijaksi. Yhdistyksen jäsen ja -kannattajamäärän kasvaessa ja pystyimme paremmin vastaamaan kustannustarpeeseen. Pienistä ja vähän isommistakin puroista muodostui se virta, jolla toiminta saavutti taloudellisen vakauden. Kahden toimintavuoden jälkeen haimme Ulkoministeriön hanketukea, joka yhdistykselle myönnettiin täysimääräisesti. Valmius laajamittaisempaan toimintaan mahdollistui sen myötä.

FSA oli ensimmäinen kohteemme.Toimintamme on säilynyt aktiivisena ja tarve koulutukseen on vain lisääntynyt. Olemme tarttuneet ennakkoluulottomasti uusiin haasteisiin. Niiden kautta on avautunut aina uutta ja mielenkiintoista tehtävää. Yhdistyksemme on säilyttänyt halun auttaa ja innon tarttua haasteisiin sekä hyvän tekemisen meiningin.

Työ jatkuu, paljon on vielä tehtävää. Kiitämme kaikkia uskollisia kannattajia mahdollisuudesta muuttaa monen lapsen koko maailma. Koulutus on avain parempaan tulevaisuuteen!

– Erkki Kyllönen