Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

"Education  is the most powerful weapon which you can use to change the World."

Nelson Mandela

SEED ry:n historia 

Seed ry perustettiin vuonna 2007 ajatuksena mahdollistaa kenialaisen Riannas Furaha orpokodin lasten parempi koulutus. Orpokoti oli perustettu Yalaan Kenian läntiselle alueelle vuonna 2005. Perustajina olivat kenialainen pariskunta, nyt jo edesmenneet Eunice ja James Aweyo, jotka halusivat auttaa ja huolehtia asuinalueensa orpolapsista. Kenian läntinen alue on yksi pahimmista aidsin vaivaamista alueista ja Riannas Furaha lastenkodin lasten joko molemmat tai toinen vanhempi oli menehtynyt tautiin.

Halusimme omalta osaltamme olla mukana auttamassa ystäviämme. Päätimme suomalaisten ystäviemme kesken perustaa yhdistyksen työn mahdollistamiseksi. Yhdistyksen nimeksi valikoitui Seed joka muodostuu englanninkielisistä sanoista Sustainable Education and Equality in Developement, suomeksi kestävää koulutusta ja tasa-arvoista kehitystä.

Yhdessä tulevan koulun hallituksen kanssa visioimme projektin alkua ja kokonaisuutta. Lastenkodin tontilla oli olemassa vanha rakennus, jossa toimi jo esikoulu. Tilat olivat rajalliset, mutta rakennukseen pystyttiin sijoittamaan ensimmäinen koululuokka ja erottamaan yksi huone rakentamista varten.  Päätimme siis ryhtyä toimeen, koulun rakentamiseen.

Luokkahuoneiden tarve ja niiden rakentumisaikataulu oli selkeä. Jokaisen vuoden alussa uusi vuosikurssi aloittaisi toimintansa ja tarvitsisi oman luokkahuoneen. Opettajien palkkaus seuraisi samaa rytmiä. Samoin tarve muusta henkilökunnasta, koulupuvuista ja -kengistä, opiskelumateriaalista, opetustarvikkeista, kalusteista jne. Paine varojen keräämiseen piti virkeänä!

Varoja kartuttaakseen Seed ry:n hallitus osoitti esimerkillistä toimintaa. Jokainen jäsen lupautui sopivaksi katsomallaan summalla tukea toimintaa. Pikkuhiljaa yhdistyksen jäsen ja -kannattajamäärä kasvoi ja pystyimme paremmin vastaamaan kustannustarpeeseen. Pienistä ja vähän isommistakin puroista muodostui se virta, jolla toiminta saavutti taloudellisen vakauden. Kahden toimintavuoden jälkeen haimme Ulkoministeriön hanketukea, joka meille myös myönnettiin täysimääräisesti.

Nyt muutaman toimintavuoden jälkeen voimme jo katsoa aikaa taaksepäin ja nähdä koulun kehityskaaren. Koulun hallituksen taitoja on kehitetty seminaareissa kahdesti vuodessa. Kyky hallinnoida ja ohjata koulua, sen henkilökuntaa, oppilaita ja jokapäiväistä toimintaa on saatettu hyvälle tasolle. Kahdeksasta tarvittavasta luokkahuoneesta kuusi on käytössä, luokkahuoneet 7 ja 8 ovat valmistumassa. Opettajilla on hyvät opetusvälineet, luokissa tarvittavat kalusteet, oppilailla käytössä tarvittava Kenian opetussuunnitelman mukainen opiskelumateriaali, tietokoneluokka viimeistelyä vaille, kirjastotilat valmistumassa, samoin opettajainhuone ja tarvittavat aputilat. Kouluruokailu sisältyy koulumaksuihin ja siitä pääsevät nauttimaan myös opettajat. Kouluun on perustettu vanhempainyhdistys tukemaan koulun ja kodin yhteistyötä. Pihalle on kaivettu kaivo, esikoulutilat ja terveydenhoitajan vastaanottotilat rakentuvat jo rakennuksen loppupäähän. Kehitys on ollut huikea! Korkea ammattitaito, hyvät puitteet ja mahdollisuudet opiskella ovat tuottaneet erinomaisia arvosanoja. Koulu luetaan alueen parhaimpiin! Oppilaat ovat kansallisissa testeissä ja koulujen välisissä mittelöissä saavuttaneet parhaimpia arvosanoja! Tuntuu, että vain taivas voi olla rajana!

Vuosien aikana työmme on laajentunut ja olemme saaneet olla mukana myös muualla Keniassa auttamassa vähempiosaisia lapsia. Tukikohteitamme ovat Kisumun Mama Terttu’s esikoulu, Kasaranin Hope Learnig Centre, Murangan Kenafin orpokoti, Ng’iyan tyttöjen sisäoppilaitos ja Vero Junior esikoulu. Työmme vaikuttaa välittömästi ja välillisesti noin 750 kenialaisen lapsen ja nuoren elämään!

Paljon on vielä tehtävää. Kiitämmekin kaikkia uskollisia vanhoja  ja uusia kannattajia mahdollisuudesta muuttaa monen lapsen koko maailma. Koulutus on avain parempaan tulevaisuuteen!


Erkki Kyllönen

puheenjohtaja