Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

"Education  is the most powerful weapon which you can use to change the World."

Nelson Mandela

Furaha Seed Academy

Päätukikohteemme on Yalan kaupungissa sijaitsevan Rianna´s Furaha aidsorpokodin yhteyteen perustettu koulu, Furaha Seed Academy (FSA).

Koulu aloitti toimintansa vuoden 2009 tammikuussa ja mahdollistaa laadukkaan koulutuksen orpokodin lasten lisäksi myös muille Yalan kaupungin lapsille.

Seed ry:n tuella on ollut mahdollista rakentaa ja remontoida luokkahuoneita ja hankkia opettamiseen ja oppimiseen tarvittavat välineet. Lähettämämme varat ovat myös mahdollistaneet opettajien palkkauksen tukemisen. Kestävän kehityksen kannalta näemme tärkeäksi, että opettajien palkkaus ja palkan maksu tapahtuu paikallisten, projektin omistajien toimesta ja pidemmällä tähtäimellä kokonaan koulun keräämistä tuloista.

Suomen Ulkoministerö on myöntänyt projektillemme kahdesti hanketuen, joka on mahdollistanut Furaha Seed Academy:n hallituksen kouluttamisen ja projektin kehittämisen.

Koulun sen perustamisvuonna aloittaneet oppilaat valmistuivat vuoden 2016 lopussa ja jatkoivat kaikki hyväksyttyinä kansallisen testin jälkeen ylemmälle asteelle. Seuraavat lukuvuodet ovat seuranneet heitä.

Koulun yhteyteen on rakentumassa klinikka terveydenhoitoa edistämään. Kirjastosali ja it-luokka ovat viimeistelyä ja kalustamista vaille valmiit. Niiden toiminnan kautta mahdollistuu tiedon saanti koulun oppilaille ja palveluja voidaan tarjota myös Yalan asukkaille sekä läheisen yliopiston opiskelijoille.

 

Child Friendly School”

Molemmat tukemamme koulut, Yalan Furaha Seed Academy ja Uuoman Mama Terttu Junior School ovat nimetty nimikkeellä ”Child Friendly School”. Tämä tarkoittaa, että koulujen johto kiinnittää erityistä huomiota lasten kohteluun, hyvinvointiin, työskentelyolosuhteisiin ja niiden kehittämiseen. Uskomme parempien tulosten syntymiseen kannustavan opettamisen kautta.